KHAY NƯỚNG GANG HÌNH CHỮ NHẬT CÓ QUAI CẦM KÈM ĐẾ GỖ ĐỎ – 4 SIZE

Chất liệu: gang

Có 4 size:

  • Size 17 x 11cm – YY2055
  • Size 19 x 12cm – YY2056
  • Size 21 x 13cm – YY2057
  • Size 25 x 15cm – YY2058