ĐĨA GANG TRÒN NƯỚNG THỊT KIỂU HÀN QUỐC KÈM ĐẾ GỖ ĐỎ – 6 SIZE

Chất liệu: gang

Có 6 size:

  • Size 19cm – YY2090
  • Size 21cm – YY2091
  • Size 23cm – YY2092
  • Size 25cm – YY2093
  • Size 27cm – YY2094
  • Size 29cm – YY2095